Pages

Sunday, December 5, 2010

Puisi Baru Berdasarkan Isinya


  • Balada, ialah puisi yang berisi kisah atau hikayat yang cenderung berifat epik atau lirik yang menyatakan keharuan, kadang-kadang dinyanyikan, kadang-kadang berupa dialog.
     Contoh: Balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra
  •   Romance, ialah sanjak berisi luapan perasaan cinta kasih kepada kekasih.
Contoh: Surat Cinta oleh W.S. Rendra

  • Ode, alah puisi atau nyanyian yang dibuat untuk menghormati pahlawan bangsa, Negara, seni, atau masalah yang penting.
Contoh: “Teratai” Kepada Ki Hajar Dewantara oleh Sanusi Pane

  • Himne, ialah sanjak atau nyanyian yang berisi pujaan atau mengagung-agungkan kebesaran Tuhan,atau yang bernafaskan keagamaan (religius).
Contoh: Doa karya Chairil Anwar
       Bhagawat Gita karya Rabindranath Tagore

  • Elegi, ialah sanjak atau nyanyian ratapan yang bersifat sedih atau sentimental (penuh perasaan).
Contoh: Batu Belah karya Air Hamzah

  • Epigram, ialah sanjak pendek yang dengan tepat menggambarkan suatu kebenaran yang berisikan pelajaran hidup atau semangat hidup.
Contoh: Bangunlah, O Pemuda karya A. Hasjmy

  • Satire,ialah sanjak yang berisikan cemoohan, kritikan, atau sindiran yang tajam terhadap kepincangan-kepincangan yang terdapat dalam masyarakat.
Contoh: Bimbang karya A.M. Dg. Miyala

  • Idylle, ialah sanjak yang berisi tentang kesentosaan hidup.
Contoh: Ke Desa karya Aoh Kartahadimaja.

0 comments:

Post a Comment

thx for your comments..:)